IMG_4225_edited.jpg

Om Neset Gard

Neset Gard er ein gard i bygda Seim i Alver kommune. Trond Inge og Mona driv garden og me er 5. generasjon i Mona si slekt som no forvalter garden. Plassen Neset ligg idyllisk til ved Seimsfjorden og ligg på historisk grunn med røter tilbake til vikingtida.


Her på garden bur me tre generasjoner og me produserer kjøt av grasfora gamalnorsk sau, kanskje mest kjent som villsau. 


Villsauen er liten av vekst, nøysom og har eit godt flokk- og morsinstinkt. Kjøt frå grasfora villsau er sunt og næringsrikt med ein mild og god smak.


I tillegg til villsau har me og eit par bikuber, nokre høner og ein liten kjøkkenhage.

IMG_4225_edited.jpg
IMG_4277.jpg

Berekraft og dyrevelferd

Me er oppteken av berekraft og dyrevelferd. Det vil sei at me nyttar garden sine ressursar så langt som råd. Sauene våre får gå ute heile året og leve så naturleg som mogleg. Dei får tilsyn kvar dag og beiter på inn- og utmark, i fjøra og i skogen.

 

Her beiter dei mellom anna gras, urter, lyng, tang og tare. Dette er med på å gje den milde gode smaken på kjøtet. Om vinteren tilleggsforer me med tørrhøy og silofôr som vert produsert på garden.

118485051_1392143934323590_5937593880982

Birøkt

Me har to bigardar. Ein heime på garden og ein på Øvre Fosse i tidlegare Meland kommune. Vårt hovudprosjekt vinteren 2020 er å innreie eit produksjonslokale i driftsbygninga vår. I ein overgangsperiode vil me difor leige kjøkkenet i bygda sitt grendahus, Strilatun.